Normativni akti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hotelskih i ugostiteljskih usluga

24.6.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda

Nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga u zemlji i inostranstvu za potrebe Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanje Kantona Sarajevo za 2022. godinu