Kurikularna reforma u Kantonu Sarajevo

Hatidža Šaljić, viša saradnica za razvoj predmetnih kurikuluma i Elma Žužić, članica Tima za podršku učestvovale su u dvodnevnom seminaru i prezentirale temu: Kurikularna reforma u Kantonu Sarajevo.
Fotografije preuzete sa linka:

Sektori