Dokumenti

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2024. godinu

06. 6.2024.

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2024. godinu

21. 5.2024.

Javni poziv za izbor radnika javnih ustanova u sektoru odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo koji će sudjelovati na međunarodnim konferencijama

31. 5.2024.

Pravilnik o plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće.

19. 4.2024.

Pravilnik o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Instituta, Odluku Upravnog odbora i Saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

15.12.2023.

Edukativni materijali o obilježavanju godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva 1992.-1995.

25.09.2023.

Katalog tema stručnih usavršavanja u sektoru odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo

20.09.2023.

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2023. godinu

31.08.2023.

Katalog registriranih programa

31.08.2023.

Opća metodologija o registraciji vannastavnih i posebnih programa

14.07.2023.

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS

10.07.2023.

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Upravnog odbora Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

13.04.2023.

Pravilnik o javnim nabavkama

09.03.2023.

Plan integriteta

02.12.2022.

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS

10.10.2022.

Poslovnik o izmjeni i dopuni poslovnika o radu Upravnog odbora JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

08.09.2022.

Lista propisa iz oblasti iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit

12.08.2022.

Poslovnik o radu komisije za provođenje procedure prijema radnika u radni odnos u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS

11.08.2022.

Katalog pitanja

11.08.2022.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

07.2022.

Poslovnik o radu Upravnog odbora

06.2022.

Pravilnik o korištenju sredstava za reperzentaciju i poklone u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

06.2022.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

06.2022.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

03.2022.

Pravilnik o radu

03.2022.

Pravila JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

03.2022.