Dokumenti

Pravilnik o javnim nabavkama

09.03.2023.

Plan integriteta

02.12.2022.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće

27.10.2022.

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS

10.10.2022.

Poslovnik o izmjeni i dopuni poslovnika o radu Upravnog odbora JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

08.09.2022.

Lista propisa iz oblasti iz koje će se polagati usmeni i pismeni ispit

12.08.2022.

Poslovnik o radu komisije za provođenje procedure prijema radnika u radni odnos u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS

11.08.2022.

Katalog pitanja

11.08.2022.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

07.2022.

Poslovnik o radu Upravnog odbora

06.2022.

Pravilnik o korištenju sredstava za reperzentaciju i poklone u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

06.2022.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

06.2022.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

03.2022.

Pravilnik o radu

03.2022.

Pravilnik o plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće

03.2022.

Pravila JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

03.2022.