ANALIZA UPITNIKA

Prvu godinu implementacije nastavnih planova i programa s definiranim ishodima učenja/predmetnih kurikuluma upotpunili smo analizom procjene od strane učesnika ovog procesa: učenika prvih razreda srednjih škola, nastavnika implementatora, direktora i timova za podršku, na različite tvrdnje o kvalitetu nastave zasnovane na ishodima učenja. Provedeno je istraživanje u mjesecu junu 2023. godine kako bi se dobili odgovori na postavljene tvrdnje uzorka. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati mišljenja o provođenju kurikularne reforme u školskim zajednicama Kantona Sarajeva.
 

B I L T E N

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo s ponosom predstavlja prvi broj našeg biltena. On je izraz samo dijela našeg predanog rada i posvećenosti ka izvrsnosti u odgoju i obrazovanju te želje da budemo bolji i da potičemo kreativnost i istraživački duh mladih.
U ovom prvom izdanju dijelimo s vama naše istraživačke rezultate, motivirajuće priče i postignuća učenica i učenika, kao i obimne edukativne programe koji oblikuju našu pedagošku viziju. Nadamo se da će vam ponuđeni tekstovi u našem prvom biltenu pružiti uvid u dinamičan odgojno-obrazovni sistem koji nastojimo izgraditi i koji promoviramo, ali i potaknuti vas da s nama gradite bolju budućnost odgoja i obrazovanja djece i učenika Kantona Sarajevo.

Priručnici o sekstingu

Nakon stručnog usavršavanja koje je održano 20. 4. 2023. godine za pedagoge, psihologe i socijalne radnike na temu Seksting, čast nam je da smo dobili na korištenje dva priručnika na pomenutu temu. Autorice priručnika: “Seksting: razmjena seksualno eksplicitnog sadržaja” su Arta Dodaj, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska i Kristina Sesar, Studij psihologije, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina, bile su i predavači na ovom stručnom usavršavanju.
Autori priručnika: “Šta trebate znati o sekstingu?” su: Arta Dodaj, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska; Kristina Sesar, Studij psihologije, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina; Mónica Ojeda Pérez, Odsjek edukacijske i razvojne psihologije, Sveučilište u Sevilli, Španjolska; Rosario Del Rey, Odsjek edukacijske i razvojne psihologije, Sveučilište u Sevilli, Španjolska; Ashton Gerding Speno, Odjel za masovnu komunikaciju, Southern Illinois Sveuilište Edwardsville,SAD; Dominika Howard, Odsjek za psihologiju, Fakultet zdravstvenih studija, Deakin Sveučilište, Australija; Krešimir Prijatelj, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska; Nataša Šimić, Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska; Marko Odak, Studij informacijskih znanosti, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

Priručnik za integriranje rodne dimenzije u srednje stručno obrazovanje

Prvi priručnik u Bosni i Hercegovini ali i regionu, koji se odnosi na rodno odgovorno obrazovanje u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja, ugledao je svjetlo dana.
Napisali su ga 32 predstavnika/ca srednjih stručnih i tehničkih škola iz Bosne i Hercegovine.
U ulozi koautorice i stručne saradnice na projektu istakla se Stanislava Matić, viša saradnica za srednje stručno obrazovanje pri Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.
Osim predstavnice Instituta, projekt su podržali Almir Tanović, viši programski službenik za politike zapošljavanja pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini, Šejla Mujačić, Gender Focal Point GIZ BiH, Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda ZDK i Emina Hadžić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu BPK Goražde.
Podsjećamo, priručnik za integriranje rodne dimenzije u srednje stručno obrazovanje nastao je tokom projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, koji provodi Deutsche Gesetlschalft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime vlada Švicarske i Njemačke.

Priručnik za integriranje rodne dimenzije u srednje stručno obrazovanje možete preuzeti: