KRIZNE INTERVENCIJE

Regulativa i propisi

Na osnovu Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana te Smjernice/Shema komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo objavljenim u “Službenim novinama” broj 19 od 16. 5. 2024. godine definirane su obaveze i odgovornosti za prijavu incidenta od odgojno-obrazovne ustanove.

Prijava kriznog događaja!

a. Prijava kriznog događaja od strane direktora/ice škole.

Od ključne je važnosti da odgovorno lice (direktor/ica) u što kraćem vremenskom roku prikupi sve relevantne informacije i popuni Obrazac 1, Prijava kriznog događaja od strane direktora/ice. Sve informacije moraju biti detaljne i potpune kako bi osigurali adekvatno provođenje mjera i osiguranje adekvatne multisektorske podrške ukoliko je ona neophodna. Prijava kriznog događaja mora biti izvršena odmah kada se za to steknu uslovi, ali ne kasnije od 4 (četiri sata) od vremena nastanka kriznog događaja bez obzira na to da li je zahtjevana podrška ili ne.

b. Prijava kriznog događaja od roditelja/staratelja.

U slučaju izostanka reakcije odgojno-obrazovne ustanove u postupanju po prijavi kriznog događaja i namijenjena je za roditelje koji nisu u razumnom zakonskom roku dobili odgovor, odnosno podršku za prijavljeni incident.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hotelskih i ugostiteljskih usluga

24.6.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda

Nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga u zemlji i inostranstvu za potrebe Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanje Kantona Sarajevo za 2022. godinu