O Institutu

Profesionalan, inovativan i kreativan Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo je savjetodavno, edukativno i koordinaciono tijelo koje pokreće i usmjerava rast i razvoj odgojno-obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo.

Kvalitetna saradnja svih aktera obrazovnog procesa, njihova motiviranost, naš predan i odgovoran rad bit će glavni elementi našeg uspjeha. Izražena želja i sposobnost za kontinuiranim učenjem i profesionalnim usavršavanjem odredit će uspjeh našeg obrazovanja, koje će se temeljiti na visokim pedagoškim i naučnim standardima, kao garant razvoja i napretka društva u cjelini.

hills direktori
419214-1300

Misija

Naša misija je kreirati i graditi budućnost Kantona Sarajevo kroz opći, društveni i ekonomski napredak, boljim i kvalitetnijim odgojem i obrazovanjem generacija koje dolaze. Način na koji odgajamo i obrazujemo našu djecu i omladinu oblikovat će i naše društvo. Kroz taj proces potrebno je regenerirati i inovirati naše obrazovanje, koristeći dobre prakse iz prošlosti, učeći iz sadašnjosti i pripremajući se za izazove koje donosi budućnost. Profesionalan, inovativan i kreativan Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo je savjetodavno, edukativno i koordinaciono tijelo koje pokreće i usmjerava rast i razvoj odgojno-obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo. Kako bismo ostvarili našu misiju, Institut će svim akterima odgojno-obrazovnog procesa, od predškolskog, preko osnovnog i srednjoškolskog, do univerzitetskog,  kontinuirano pružati kvalitetnu i stručnu podršku na putu njihovog razvoja do punog potencijala. Permanentno će se isticati značaj obrazovanja i poticati na cjeloživotno učenje s ciljem kreiranja obrazovanih, sposobnih i savjesnih građana i građanki, koji će moći odgovoriti svim izazovima budućnosti i istovremeno biti odgovorni prema svojoj porodici, kao i prema široj društvenoj zajednici, gradu, kantonu  i državi.

Vizija

Naša vizija usmjerena je na kvalitetan odgoj i obrazovanje s ciljem usvajanja znanja i ovladavanja potrebnim vještinama, kako bismo bili spremni graditi društvo izazova i jednakih mogućnosti. Institut ima viziju da pruži profesionalnu i kvalitetnu podršku u ostvarivanju i realiziranju vizije obrazovanja u 21. stoljeću, kako u našoj državi, tako i u Evropi. Namjeravamo da kroz pojedine sektore Instituta jačamo sve segmente odgojno-obrazovnog sistema, od predškolskog do univerzitetskog obrazovanja. Kod naših odgajatelja/ica, nastavnika/ca i stručnih saradnika/ca njegovat ćemo kreativnost i inovativnost, kao i potrebu za cjeloživotnim učenjem, a naši prosvjetni kadrovi bit će osnovni pokretači i nosioci promjena koje dugoročno želimo kvalitetno implementirati. Kvalitetna saradnja svih aktera obrazovnog procesa, njihova motiviranost, naš predan i odgovoran rad bit će glavni elementi našeg uspjeha. Izražena želja i sposobnost za kontinuiranim učenjem i profesionalnim usavršavanjem odredit će uspjeh našeg obrazovanja, koje će se temeljiti na visokim pedagoškim i naučnim standardima, kao garant razvoja i napretka društva u cjelini.