Konferencija u organizaciji Balkanske istraživačke mreže BiH: Digitalni narativ “Presuda Stanišiću i Simatoviću”

Balkanska istraživačka mreža BiH (BIRN BiH) organizirala je konferenciju na kojoj je predstavljen digitalni narativ „Presuda Stanišiću i Simatoviću – Uloga Srbije u ratu u BiH“. Konferencija je održana u hotelu „IBIS“ u Sarajevu u četvrtak, 14. decembra 2023. godine s početkom u 10 sati. Na konferenciji je analizirano na koji su način presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kao i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS) i Međunarodnog suda pravde definirale karakter rata u BiH s posebnim osvrtom na presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim visokim funkcionerima Službe državne bezbjednosti Republike Srbije. Presuda je pokazala i ulogu Srbije u ratu, što je od posebne važnosti za definiranje rata u BiH. Shodno tome, cilj konferencije, pored upoznavanja s činjenicama iz drugostepene presude u predmetu „Stanišić i Simatović“, bila je i diskusija da li postoje moguće posljedice za Republiku Srbiju i kako se činjenice iz presude mogu koristiti za suočavanje s prošlošću. Na konferenciji i u panel-diskusiji su učestvovali Klaus Hoffmann, tužilac iz Haga, Nenad Golčevski iz Fonda za humanitarno pravo, Republika Srbija, Sabina Mehić, advokatica, predstavnici udruženja i institucija. U ime Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja konferenciji je prisustvovala i aktivno učestvovala u diskusiji Azerina Muminović, viša saradnica za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika.

Sektori