Šah u Kalendaru takmičenja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS pružaju snažnu podršku šahovskom savezu KS u namjeri da poveća broj šahovskih sekcija u školama s ciljem razvijanja kritičkog mišljenja, šahovskih strategija i iskazivanja ogromnog potencijala naših učenika. U skladu sa aktivnostima vezanim za stručno usavršavanje u decembru, organizovana je prva u nizu edukacija za voditelje šahovskih sekcija.
Uvrštavanjem oblasti Šah u Kalendar takmičenja osigurana je sistemska prohodnost na više nivoe takmičenja.
O ovoj i drugim temama vezanim za nadarene i talentovane učenike za TVSA govorila Sabina Piknjač, viša saradnica za izvrsnost i liderstvo pri Institutu i Vahidin Omanović, predsjednik šahovskog saveza KS.

Sektori