Obilježavanja godišnjica masovnih stradanja

Obilježavanja godišnjica masovnih stradanja “Ove godine sastavni dio školskog kalendara jeste pregled Obilježavanja godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva 1992.-1995. s ciljem njegovanja kulture sjećanja i pamćenja. Navedene godišnjice masovnih stradanja dio su zvaničnog protokola Kantona Sarajevo kojima se prisjećamo civilnih žrtava u opkoljenom Sarajevu. Smatramo da je važno da na buduće generacije prenosimo istinu o gradu pod […]

Edukativni materijal

“Edukativni materijal o obilježavanju godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine” Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, uz snažnu podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, obilježio je danas značajan korak u promicanju kulture sjećanja i obrazovanju mladih generacija. Na svečanoj promociji, koja se održala u prostorijama JU OŠ “Fatima […]

Prevencija ovisnosti

Edukacija za program  “PREVENCIJA OVISNOSTI”, namijenjen vanjskim saradnicima Instituta Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo danas je uspješno organizirao edukaciju za program “PREVENCIJA OVISNOSTI”, namijenjenu vanjskim saradnicima Instituta.Dvodnevna edukacija odvijat će se u prostorijama hotela Hollywood i označava značajan korak u inicijativi za unapređenje registriranih vannastavnih i posebnih programa.Odabir vanjskih suradnika za ovu edukaciju […]

Britanska ambasada

Sastanak u rezidenciji britanskog ambasadora  U petak 22.9.2023. godine, održan je izuzetno značajan sastanak u rezidenciji britanskog ambasadora Julian Reilly u Sarajevu. Sastanak je imao za cilj promovisanje saradnje između britanske ambasade i obrazovnih institucija u BiH te razmjenu ideja i informacija o budućim projektima i inicijativama.Na sastanku su prisustvovali ministrica obrazovanja Kantona Sarajevo, Naida […]

„Prepoznaj, njeguj i gradi mir“

Učenici III razreda obilježili Međunarodni dan mira – 21. septembar Učenici CIVITAS sekcije, III-2 i III-3, zajedno sa svojim profesorima Almom Ahmethodžić, Lejlom Karahodžić i Esadom Karahodžićem obilježili su Međunarodni dan mira 21. septembra na školskom izletu u Ajdinovićima. Povodom ovog posebnog dana za sve generacije, naročito za mlade, održan je program pod nazivom „Prepoznaj, […]

Ekologija

Edukacija za program  “EKOLOGIJA”, namijenjen vanjskim saradnicima Instituta Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo danas je uspješno organizirao edukaciju za program “EKOLOGIJA”, namijenjenu vanjskim saradnicima Instituta. Dvodnevna edukacija odvijat će se u prostorijama KJKP “Rad” i označava značajan korak u inicijativi za unapređenje registriranih vannastavnih i posebnih programa.Odabir vanjskih saradnika za ovu edukaciju proveden […]

Prevencija nasilja

Edukacija za program “PREVENCIJA NASILJA” namijenjenu vanjskim saradnicima Instituta Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo danas je uspješno organizirao edukaciju za program “PREVENCIJA NASILJA”, namijenjenu vanjskim saradnicima Instituta. Trodnevna edukacija odvijat će se u prostorijama sjedišta Instituta i označava značajan korak u inicijativi za unapređenje registriranih vannastavnih i posebnih programa.Odabir vanjskih suradnika za ovu […]

Ostani smiren

Edukacija za program “OSTANI SMIREN” namijenjenu vanjskim saradnicima Instituta Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo danas je uspješno organizirao edukaciju za program “OSTANI SMIREN” namijenjenu vanjskim saradnicima Instituta.Dvodnevna edukacija bit će realizirana u prostorijama “Vatrogasnog društva Novo Sarajevo 1934” i predstavlja značajan korak u inicijativi za razvoj registriranih vannastavnih i posebnih programa.Odabir vanjskih saradnika […]

Civitas konferencija

“Razvoj, usavršavanje, praćenje, vrednovanje i samovrednovanje kompetencija predmetnih nastavnika građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama”  U periodu od 15. 9. do 17. 9. 2023. godine u Neumu, u organizaciji  Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava „Civitas“, realizirana je „24. CIVITAS godišnja konferencija“.   Tema konferencije bila je „Razvoj, usavršavanje, praćenje, vrednovanje i samovrednovanje […]

“PODUZETNIŠTVO I FINANSIJSKA PISMENOST”

“PODUZETNIŠTVO I FINANSIJSKA PISMENOST” Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo danas je uspješno organizirao edukaciju iz programa “PODUZETNIŠTVO I FINANSIJSKA PISMENOST”, namijenjenu vanjskim saradnicima Instituta.Dvodnevna edukacija će se odvijati u prostorijama sjedišta IRPO-a i predstavlja ključni korak u inicijativi za registrirane vannastavne i posebne programe.Odabir vanjskih saradnika za ovu edukaciju obavljen je putem Javnog […]