Edukacija: Komunikacija i upravljanje konfliktom u radnoj sredini

Dana 24. 11. 2023. godine u prostorijama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja održana je edukacija za radnike Instituta. Ova sveobuhvatna edukacija, vođena od prof. dr. Elvira Čizmića, donosi nekoliko ključnih segmenata:
Elaboracija ciljeva edukacije i definisanje kontekstualnog okvira: U ovom dijelu uposlenici su imali priliku upoznati se s konflikt-menadžmentom i razlozima nastanka konfliktnih i stresnih situacija, uz provođenje dijagnostičkog testa konflikt-menadžmenta.
Tehnike za rješavanje konflikta i kreativnost: Fokus ovog dijela bio je na razvijanju tehnika za rješavanje konflikata te kreativnosti kao alata za eliminaciju konflikta i stresa.
Upravljanje vremenom i test emocionalne inteligencije: Uposlenici su upoznati s tehnikama upravljanja vremenom u funkciji eliminacije konflikta i stresa kroz izradu dijagnostičkog testa emocionalne inteligencije.
Diskusije, zaključci i preporuke: Edukacija je završena s diskusijom, iznošenjem zaključaka i davanjem praktičnih preporuka za upravljanje konfliktima i stresom na radnom mjestu.
Ova edukacija pruža mogućnost komunikacije i upravljanja konfliktima u radnoj okolini, omogućujući uposlenicima alate za izgradnju produktivnijeg radnog okruženja.

Sektori