Održan 1. modul SAPERE BiH edukacije nastavnika predmetne nastave za program filozofije za djecu (P4C)

Od 11. – 13.01.2023. godine u hotelu Hills u Sarajevu, održan je prvi modul TOT treninga nastavnika predmetne nastave Kantona Sarajevo, za program filozofije za djecu. Edukaciju realizira realizira TPO fondacija Sarajevo u saradnji sa Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanj i Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Cilj edukacije je obuka nastavnika predmetne nastave za implementaciju metode/programa filozofije za djecu, te izvedbu replikacionih treninga i kreiranje inovativnih nastavnih materijala.
Cilj ovog programa u prvom redu je poticanje i razvijanje, kritičkog, kreativnog, brižnog/empatičnog i kolaborativnog mišljenja kod učenika.
Tokom prvog modula edukacije fokus je stavljen na upoznavanje učesnika sa ovim inovativnim pristupom učenju i poučavanju, principima i tehnikama razvijanja četiri vrste mišljenja, poticanju sokratovskog dijaloga u učionici, te radionicama posvećenim uvježbavanju naučenog – simulacije filizofskih propitivanja. Trećeg dana treninga TPO fondacija ugostila je doc. dr. sc. Bruna Ćurka, sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, ujedno i osnivača Udruge Mala filozofija koja se bavi neformalnim obrazovanjem i promicanjem kritičkog mišljenja.
Nastavnici su imali priliku upoznati se sa pristupom i metodom Male filozofije, koji je u Hrvatskoj ustanovili i razvili profesor Bruno Ćurko i Ivana Kragić. Program se u Hrvatskoj, kroz različite projekte u obrazovanju implementira već 13 godima, a u nekim osnovnim školama Mala filozofija postoji i kao izborni predmet u nižim razredima.
TPO fondacija je od strane SAPERE UK Instituta međunarodno akreditirana za implementaciju i realizaciju ovog svjetski i priznatog programa. Edukatorice na treninzima certificirane su P4C trenerice, koje su završile dvogodišnju međunarodnu obuku, prof.dr. Zilka Spahić-Šiljak, te profesorice Elmana Cerić, Sedžida Hadžić i Dragana Koprivica, te ovoga puta i doc. dr. Bruno Ćurko.
Ovo je četvrti po redu ciklus P4C TOT edukacija za nastavnike koje TPO fondacija realizira u Bosni i Hercegovini.

Sektori