Historija – Formativno praćenje 

Dana 20.1.2023. godine, u prostorijama JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, održana su stručna usavršavanja nastavnika/ca nastavnog predmeta Historija, na temu ”Formativno praćenje i primjeri dobre prakse u implementaciji nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja”. Na edukaciji je prisustvovalo više od stotinu nastavnika/ca iz osnovnih škola i srednjih škola.
Edukacije su održali Azemina Hujdur, Snježana Melunović, Merima Jašarević, Adisa Sokolović i Admir Ibričići. Zahvaljujemo upravi škole na ljubaznosti i nadamo se da će kreativne radionice poslužiti nastavnicima u školama kao primjeri dobrih ideja u realizaciji nastave historije.
 

Sektori