Savjetodavni sastanak sa direktorima i direktoricama osnovnih škola

9.12. 2022. godine u Maarif Schools of Sarajevo održan je sastanak sa direktorima/direktoricama osnovnih škola u KS, predstavnicima Vijeća roditelja osnovnih škola, članovima Mobilnog tima za krizne intervencije.
Na sastanku su direktori/direktorice osnovnih škola, te predstavnici Vijeća roditelja upoznati sa obavezama propisanim izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika i izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana. Na sastanku je predstavljen Mobilni tim za krizne intervencije i pružanje savjetodavne podrške odgojno-obrazovnim ustanovama u prevenciji nasilja/neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštiti učenika u kriznim situacijama.
Pored pomenutih tema na sastanku je data informacija o provedbi kurikularne reforme, planiranim stručnim usavršavanjima za direktore i uposlenike planiranim za decembar 2022. godine i januar 2023. godine, te o aktivnostima vezanim za takmičenja učenika.
Sastanak su otvorile Ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota Muminović i direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS Senada Salihović.
Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS sastanku je prisustvovala Melisa Mizdrak, a iz Instituta sastanku su prisustvovale: Samela Alagić, Azra Nizić, Hatidža Šaljić, Lejla Tuzlak i Sabina Piknjač.

Sektori