Naučno-stručno usavršavanje uposlenika

U okviru naučno-stručnog usavršavanja uposlenika Instituta planirano je i realizovano studijsko putovanje u Italiji i Sloveniji, a na osnovu Odluke koje je sačinila JU Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.
Cilj stručnog usavršavanja je bio da se uposlenici upoznaju sa načinom rada stručnih ustanova, sagledaju primjeri dobre prakse i unaprijedi individualni profesionalni razvoj.
Imali smo zakazanu posjetu Međunarodnom centru Loris Malaguzzi gdje smo se upoznali sa historijom centra i načinom rada u samom centru, s fokusom na predškolsko obrazovanje. Tokom obilaska i predavanja dobili smo saznanja u smislu podizanja obrazovanja u ranom djetinjstvu i širenja pogleda za budućnost djece kroz različite projekte. Svjedočili smo raznim demonstracijama i aktivnostima koje rade sa djecom i na taj način omogučili razvoj novih ideja kao aktivnosti u kurikularnoj reformi koja se provodi u Kantonu Sarajevo. Obilaskom ateljea u kojima se održavaju radionice za djecu i vrše edukacije za odgajatelje uz prisustvo različitih materijala, raznih tehnologija itd., jasno je da se dijete smatra snažno i kompetentno biće i da je centar zbivanja. U razgovoru sa direktorom Centra Reggio Emillia upoznati smo sa sistemom rada i standardima koji se primjenjuju u radu sa djecom. Veoma je važno istaći da su općine te koje brinu o vrtićima i predškolskom uzrastu djece.
Poslije obilaska Centra Loris Malaguzi imali smo unaprijed zakazan sastanak u Gradskoj Vijećnici sa Emanuela Vercalli, Nando Rinaldi i nadležnih po pitanju projekata i uspostave saradnje. Naše interesovanje je bilo da se kao partneri uključimo u projekte za edukaciju odgajatelja u kojem bi učestvovali vrtići u Kantonu Sarajevo, i delegirane su određene teme i projekti sa djecom.
Razgovor je bio obečavajući i data nam je podrška u realizaciji naših projekata i educiranju odgajatelja. Zainteresirani su da otvore do 3 vrtića eksperimentalna prema Reggio principu u Sarajevu, kao što su realizovali i slične projekte na Kosovu.

U srijedu 07.12.2022 posjetili smo Zavod Republike Slovenije za školstvo u Ljubljani gdje smo imali priliku razgovarati sa direktorom gospodinom Vinkom Logaj i osobljem zavoda. Nakon pozdravnog govora, naša direktorica gospođa Senada Salihović zahvalila se direktoru Zavoda na prijemu i pruženoj prilici da se upoznamo sa načinom rada ustanove. U svom izlaganju upoznala je prisutne sa našim Institutom i načinom rada. Direktor Vinko Logaj je također izrazio zadovoljstvo posjetom zavodu i prilici da razmijenimo iskustva između dvije zemlje. Kroz prezentaciju upoznao nas je sa sektorima i načinom rada ustanove, nakon čega smo imali priliku da razgovaramo o delegiranim temama koje smo već unaprijed dogovorili. Interesovalo nas je na koji način je provedena kurikularna reforma u Sloveniji, standardi i normativi koji se primjenjuju kao i posebni programi.

Sektori