Izmjena Nastavnog plana i programa u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole

Prema novom nastavnom planu i programu nastavni predmeti su integrisani u tri odgojno-obrazovna područja i nijedan nastavni predmet nije zapostavljen jer svaki od njih ima definisane ishode učenja koji se trebaju ostvariti. Odgojno-obrazovna područja su:
– Izražavanje i stvaralaštvo (gdje se kod učenika prvenstveno razvijaju jezičko komunikacijske i društvene kompetencije,
– Aktivnost i stvaralaštvo (u kojem je akcent na nastavnim predmetima koji razvijaju kretivno produktivne kompetencije i tjelesno-zdravstvene)
– Priroda i nauka oko nas u kojima se akcent stavlja na nastavne predmete Matematika, Moja
okolina i Informatika i razvoj matematičke, prirodno- naučnaei digitalne pismenosti.
Učenik na ovom uzrastu svoje okruženje doživljava kao cjelinu i zbog toga i učenje treba da bude prirodan proces koji je jedna cjelina.
Sva tri odgojno-obrazovna područja međusobno se prožimaju i nude obilje mogućnosti za međusobnu integraciju. Integracijom nastavnih predmeta kroz tematsko planiranje različitih područja u jednu cjelovitu aktivnost, učeniku se omogućava izučavanje jedne teme s više aspekata, koje će mu stvoriti jasniju sliku, te trajno i primjenljivo znanje. Nastavnik može, u skladu sa individualnim mogućnostima, predznanjima i interesovanjima učenika, materijalno-tehničkim mogućnostima škole, kao i ličnim kompetencijama i afinitetom, da integriše sadržaje različitih odgojno-obrazovnih područja, te osmisli
aktivnosti.
Planiranje nastave u prvoj trijadi mora biti pažljivo vođeno, kreirano tako da učenike postupno vodi ka zoni narednog razvoja, u skladu sa individualnim mogućnostima i predviđenim ishodima učenja. Uz pomoć ponuđenih sadržaja Nastavnog plana i programa s definisanim ishodima učenja, nastavnik
ostvaruje očekivane ishode učenja.
Ovako koncipiran program nastavniku daje slobodu da samostalno planira, priprema i realizuje nastavne aktivnosti. Naravno, treba napomenuti i to da nije moguće integrisati sve sadržaje, niti moramo ostvariti stopostotnu integraciju. Sadržaje ćemo integrisati tamo gdje je to moguće.

https://www.facebook.com/watch/?v=212197771831528

 

Sektori