Konferencija u Brighton Centru na južnoj obali Engleske

Od 16. do 19. aprila održana je IATEFL konferencija u Brighton Centru na južnoj obali Engleske.
U ime JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, Matić Stanislava, je imala čast prisustvovati ovom značajnom događaju. S više od 500 akademskih sesija tokom četiri dana, konferencija je okupila preko 2000 profesionalaca iz područja podučavanja engleskog jezika iz preko 100 zemalja širom svijeta. S više od 50 izložbenih štandova pružena je fantastična prilika za unaprjeđenje znanja, vještina i profesionalnih kontakata.
U raspravama o ocjenjivanju jezika, istraživači su istakli potencijal Spoken Dialogue Systems za procjenu usmenih komunikacijskih vještina, dok su druge teme uključivale razmatranje kontraverzi u podučavanju engleskog jezika, fokusiranje na održivost u obrazovanju nastavnika. Naglasak je bio na komunikacijski usmjerenom podučavanju jezika te uticaj uključenosti nastavnika u digitalno učenje te kako održati prezentaciju na međunarodnoj konferenciji.
Zahvaljujemo se British Council na podršci i saradnji.