Kurikularne aktivnosti

U Trećoj gimnaziji 26. 10. održana je radionica za profesore historije i geografije na temu “Pisanje priprema po kurikulumu”. Tim za podršku prezentirao je pripremu na temu “Razvoj bh. gradova u austrougarskom periodu”, s posebnim osvrtom na ishode učenja, aktivnosti učenika tokom realizacije časa i međupredmetnu povezanost predmeta historija, geografija, bosanski jezik, likovna kultura, informatika… Nakon prezentacije učesnici radionice su u grupama pristupili izradi zajedničkih priprema koje će realizovati u narednom periodu.

Sektori