Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji

Od 17. do 19. maja 2024. godine, hotel Hollywood bio je domaćin sedme po redu međunarodne konferencije pod nazivom “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”. Ovu konferenciju organizirali su Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora “STOL” i Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu.
Edin Mujkanović, viši saradnik za podršku djeci i učenicima sa teškoćama, ispred Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, svečano je pozdravio učesnike konferencije. U svom obraćanju naglasio je da ovakvi skupovi omogućavaju razmjenu ideja, iskustava i najboljih praksi iz različitih oblasti obrazovanja, rehabilitacije, zdravstva i socijalne zaštite.
Tokom trodnevne konferencije, učesnici iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona predstavili su preko 60 radova. Prezentacije su uključivale pozitivne prakse, iskustva, metode rada i pristupe, pružajući učesnicima priliku da zajednički rade na razvoju efikasnih i održivih pristupa u edukaciji i rehabilitaciji. Na taj način se stvara bolji i kvalitetniji sistem podrške za svu djecu i učenike sa teškoćama u razvoju.