Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji

Predstavnici Instituta sudjelovali su VI međunarodnoj konferenciji “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“, koja je održana u hotelu Hollywood od 09. do 11. juna 2023. godine u organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora “STOL” i Pedagoškog fakulteta UNSA.
U ime direktorice Instituta učesnike konferencije pozdravio je pomoćnik direktora za vannastavne i posebne programe, gospodin Semir Salihović i tom prilikom istakao da multidisciplinarni pristup postaje sve važniji u svijetu koji se ubrzano mijenja kako bismo adekvatno odgovorili na različite izazove sa kojima se suočavamo i postigli optimalne rezultate. Kako je kazao, multidisciplinarni pristup u edukaciji omogućava da se različiti aspekti razvoja djece uzmu u obzir. To, prije svega, podrazumijeva suradnju defektologa, logopeda, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika i drugih stručnjaka kako bi se pružila holistička podrška učenicima. Ključna prednost ovakvog pristupa upravo je ova sinergija znanja i veština različitih stručnjaka. Jer, timski rad omogućava razmjenu ideja, inovacija i kreiranje integrativnih pristupa koji prevazilaze granice pojedinačnih disciplina, istakao je.
Na trodnevnoj Konferenciji, učesnici iz BiH i zemalja regiona predstavili su 80 radova. Među izlagačima svoje mjesto pronašli su i predstavnici Instituta Edin Mujkanović, viši saradnik za podršku djeci i učenicima sa teškoćama i Mersiha Šahinbegović, viši saradnik za vannastavne i posebne programe, koji su predstavili autorski rad pod nazivom “Uloga i značaj vannastavnih aktivnosti u radu s djecom sa teškoćama u ravoju”.

Sektori