Obilježavanje godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva

Dana 10. 11. 1993. godine u 13:50 sati s položaja Sarajevsko-romanijskog korpusa ispaljene su dvije granate, od kojih je prva eksplodirala na krov obdaništa koje je oko 100 metara udaljeno od parkinga u ulici Žrtava fašizma br. 12-10, gdje su bili okupljeni stanari obližnjih zgrada u naselju Otoka. Nakon eksplozije prve granate, kada su svi prisutni počeli trčati prema ulazima, za nekoliko sekundi je na asfaltnu površinu i parking ispred ulaza u ulici Žrtava fašizma 11-12, u blizini Osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“, eksplodirala i druga granata, uslijed čijeg je rasprskavajućeg djelovanja ubijeno devet i ranjena dvadeset četiri civila. Među žrtvama je bilo petero djece.
Ovaj tragični događaj, kao i mnogi drugi slični slučajevi koji su se odvijali na oko 230 lokacija masovnih stradanja građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine, podsjećaju nas na teške trenutke koje je grad i njegovi stanovnici pretrpjeli tokom opsade.
S tim u vezi, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji s Intitutom, ove godine je uključilo pregled Obilježavanja godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva 1992. – 1995. godine u školski kalendar.
Ova inicijativa ima za cilj njegovanje kulture sjećanja i pamćenja, kako bismo osigurali da se teške lekcije iz prošlosti ne zaborave. Dvadeset odabranih lokacija masovnih stradanja građana Sarajeva dio su službenog protokola Kantona Sarajevo za ovu godinu, podsjećajući nas na civilne žrtve opkoljenog Sarajeva.
Istina o gradu pod opsadom mora se prenositi na buduće generacije kako bismo osigurali da se takvo zlo nikada više ne ponovi. Pamćenje ovih događaja ključno je za očuvanje mira i razumijevanja među ljudima te nas podsjeća na važnost solidarnosti i suosjećanja među zajednicama.

Sektori