Edukacija za odgajatelje i medicinske sestre

Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji sa Udruženjem za majku i dijete Bombon – Institut za majku i dijete, organizirao je dvodnevnu edukaciju za odgajatelje i medicinske sestre, pod nazivom “Kako pomoći djeci rane i predškolske dobi u rizičnim situacijama”.
Edukacija je održana u hotelu Hollywood 24. i 25. oktobra 2022. godine, a sudjelovalo je preko tri   stotine učesnika.
Predavači, poznati ljekari iz oblasti pedijatrije, mr. sc. dr. Selma Dizdar, spec. pedijatar i subspecijalista dječije kardiologije, prof. dr. med. sc. Aida Pilav, specijalizant pedijatrije dr. Samir Bejić i Suad Bašić instruktor HMT, na praktičan i prihvatljiv način približili su učesnicima kako djelovati u kriznim situacijama kada je dijete bolesno, nenamjerno ozlijeđeno ili se radi o pružanju prve pomoći do dolaska stručnjaka na teren.
Na kraju edukacije, svi učesnici dobili su poklon priručnik, pod nazivom “Prevencija oboljenja i povreda u procesu odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta – Vodič dobre prakse”.
 
 

Sektori