Ogledni čas iz Biologije

U utorak, 21. 3. 2023. godine u JU OŠ „9. maj“ Pazarić je održan ogledni čas iz predmeta Biologija u korelaciji sa Hemijom na temu: Građa i funkcija probavnog sistema – Varenje hrane u epruveti.
Učenici su kroz praktičan rad i na zanimljiv način imali zadatak da dokažu prisustvo skroba i bjelančevina u namirnicama koje se svakodnevno koriste u ishrani i upoznaju značaj enzima u hemijskom varenju hrane u probavnom sistemu.
Čas realizovala nastavnica biologije i hemije Emina Rahmanović.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.