Ogledni čas u Elektrotehničkoj školi

Ogledni čas profesora Sporta u Elektrotehničkoj školi za energetiku Muniba Fazlića održan je 9. 3. 2023. godine. Tema časa bila je “Atletika, skok udalj i bacanje kugle”. Čas je pripreman i održan u saradnji s profesoricom Historije, gdje su učenici kroz historiju učili o historiji sporta s akcentom na atletiku i sport u doba srednjovjekovne Bosne. Tokom časa su se smjenjivala njihova izlaganja po grupama i praktično izvođenje već naučenih spomenutih tehnika (ponavljanje).
Bilo je veoma interesantno i poučno gledati te mlade ljude kako su dobro savladali tehniku, ali i usvojili znanje o historiji sporta općenito i atletike. Još je interesantnije bilo vidjeti kako profesor, nakon 39 godina staža, demonstrira i moram reći da mu zavidim na fizičkoj spremnosti i da još uvijek može da parira svojim učenicima. Na kraju časa su se takmičili u jednoj sportskoj disciplini iz doba srednjovjekovne Bosne, povlačenje konopca. Hvala puno profesoru što nas je počastio pozivom. Hvala vrijednim i pametnim učenicima Elektrotehničke škole za energetiku. Zaista su pokazali zavidan nivo usvojenosti tehnike, teoretskog znanja, samokontrolu, disciplinu i poštovanje prema svom profesoru, ali i nama prisutnima.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.