U proteklom periodu, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS je u saradnji sa UNICEF-om realiziralo aktivnosti u okviru “Regionalnog projekta za smanjenje posljedica pandemije Covid-19 na živote djece i porodica Zapadnog Balkana i Turske – Komponenta Obrazovanja za BiH”, kojeg finansira EU.
Evropska unija i UNICEF mnogo ranije su najavili početak programa za ublažavanje posljedica pandemije COVID-a 19 za najugroženiju djecu i porodice na zapadnom Balkanu i u Turskoj. Partnerski napori omogućili su pristup javnim uslugama koje promoviraju rani dječiji razvoj, obrazovanje, zdravstvo i zaštitu djece i roditelja.
Događaju su prisustvovale brojne zvanice, među kojima i predstavnici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS.
Ovom prilikom, prisutne zvanice pozdravila je i direktorica Instituta, Senada Salihović.

Sektori