Radni sastanak nastavnika predmeta Osnove tehnike realiziran je 30.11.2022. u prostorijama OŠ „Skender Kulenović“

Na početku je prisutne pozdravila nastavnica Hurija Nalo ispred škole domaćina te predstavila dnevni red radionice a koji je obuhvatao analizu i izradu pripreme za mjesec decembar te tekuća pitanja. U nastavku je nastavnica Aida Hamidović povezala ishode i aktivnosti te predstavila tabelu sa glagolima za kreiranje ishoda baziranu na intelektualnim, kognitivnim i motoričkim sposobnostima.

Objašnjena je aktivnost za nastavnike čiji zadatak je bio da u grupama prateći ishod kreiraju po jednu aktivnost. Grupni rad nastavnika su koordinisale pomenute nastavnice uz preostala dva člana tima: nastavnicu Arminu Bukvić i nastavnika Esada Avdića. Nakon završenog rada svi učesnici su prezentovali svoje ideje za aktivnosti i vođena je diskusija na tu temu. U toku rada nastavnici su napisali i sve nejasnoće/nedoumice i pitanja koja imaju na koja su dobili adekvatne odgovore od strane članova tima. Mišljenja su da je reforma neophodna i da ćemo zajedničkim radom prevazići svaku prepreku na koju naiđemo te da će moći da se oslone na podršku Instituta i tima i u narednom polugodištu.

Radionica je završena na obostrano zadovoljstvo tima za podršku i mentorisanih nastavnika te je dogovorena nova radionica za naredni period sa posebnim osvrtom na formativno praćenje učenika.

Sektori