Panel-diskusija “Ništa o nama bez nas”

Udruženje “Dajte nam šansu” organiziralo je 26. 4. 2023. godine u hotelu “Hollywood” panel-diskusiju na temu “Ništa o nama bez nas”, na kojoj je istaknuta važnost podrške porodicama koje imaju člana s teškoćama u razvoju. Pored predstavnika federalnih i kantonalnih ministarstava, nevladinih organizacija, savjetovališta, instituta, članova porodica koje imaju člana s teškoćama, panel-diskusiji su prisustvovali i predstavnici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Edin Mujkanović i Altijana Alić.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.