Sastanak na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za predškolski odgoj

Usljed deficita odgajatelja na tržištu rada, uočenog broja profesora razredne nastave i pedagoga angažiranih u predškolskim ustanovama koji obavljaju djelatnost saradnika-asistenata, a koji su izrazili potrebu za prekvalifikacijom i pokretanjem programa osposobljavanja učitelja i pedagoga za rad u predškolskim ustanovama, kako bi se prvenstveno uvažio podzakonski akt Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje KS („Službene novine Kantona Sarajevo“ 46/16, 12/21, 20/22), dana 30. 3. 2023. godine u prostorijama Pedagoškog fakulteta u Sarajevu održan je sastanak s dekanom prof. dr. Danielom Malečem, predstavnicima JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, direktoricom Instituta Senadom Salihović, pomoćnicom direktora za plan, analizu, opća i pravna pitanja Mirsadom Šahbegović i višim saradnikom za pedagoške standarde i normative mr. sc. Abidom Kapetanović, te uvaženom prof. dr. Jasminom Bećirović-Karabegović, prof. dr. Mirelom Omerović i Amelom Hiroš, šefom službe za nastavu, kvalitet, međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad, s ciljem o narednoj mogućoj implementaciji Programa prekvalifikacije učitelja i pedagoga za rad u predškolskim ustanovama.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.