U prostorijama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, potpisan je Protokol o saradnji između Instituta i Javnih ustanova Odgojni centar, Porodično savjetovalište, Terapijska zajednica Kampus KS i Dom za djecu bez roditeljskog staranja.
Protokolom je definisana međusobna saradnja u cilju zajedničkog rada u prevenciji društveno neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom i mladima.
Institut će djelovati afirmativno i omogućiti uslove za ostvarivanje saradnje navedenih institucija sa osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, čiji će učenici biti uključeni u koordinirane projektne aktivnosti.

Sektori