Rezultati sa usmenog ispita I.6 viši saradnik za iseljeništvo i dijasporu

Komisija za provođenje procedure prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, objavljuje: Rezultate sa usmenog ispita i Listu uspješnih kandidata.

Preuzmite:

Rezultati sa usmenog ispita-radno mesto I.6

Lista uspješnih kandidata za radno mjesto I.6

Sektori