U proteklom periodu formirani su Timovi koji će pružati podršku u implementaciji predmetnih kurikuluma i provođenju kurikularne reforme u Kantonu Sarajevo od školske 2022/2023. godine u prvom i petom razredu osnovne škole, razredima osnovne škole (VI, VII, VIII) gdje se pojedini nastavni predmeti počinju izučavati prvi put, kao i u prvom razredu srednjih škola za stručno obrazovanje i obuku i gimnazija. 29 timova sa 120 koordinatora uz podršku 11 članova predstavnika Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo imaće zadatak da rade na implementaciji kurikuluma u Kantonu Sarajevo. Kroz organizovanje i realizovanje više sastanaka dogovoreni su naredni koraci u podršci i implementaciji predmetnih kurikuluma.

Sektori