Stručno usavršavanje administrativno-računovodstvenih radnika i sekretara osnovnih škola u Kantonu Sarajevo i administrativno-finansijskog osoblja JU “Djeca Sarajeva”

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje administrativno-računovodstvenih radnika i sekretara osnovnih škola u Kantonu Sarajevo i administrativno-finansijskog osoblja, koje obavlja poslove veće složenosti pravnog i ekonomskog smjera (VSS), zaposlenih u JU “Djeca Sarajeva”.
Tema edukacije bila je “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama”, a realizirana je 15. 2. 2022. godine u periodu od 9:00 do 16:00 sati. Predavanju je prisustvovalo 107 računovodstveno-finansijskih radnika i sekretara iz osnovnih škola i JU “Djeca Sarajeva”. Edukaciju je održala Amina Malkić, ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke BiH.
Cilj edukacije bio je upoznavanje s promjenama i praktičnom primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 59/22).
Neke od prezentiranih oblasti jesu: Uslovi za planiranje i započinjanje postupka javne nabavke, Vrste postupaka i Pravna zaštita i ugovaranje. Nakon svakog bloka predavanja učesnici su mogli postavljati pitanja i diskutovati o problemima iz oblasti javnih nabavki s kojima se susreću na terenu.

Sektori