Sektor za izdavaštvo, udžbenike i nastavne materijale

Opis poslova Sektora

Sektor za udžbenike i nastavne materijale vrši stručne i s njima povezane poslove utvrđene Odlukom o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 37/21), a koji poslovi se odnose na udžbenike i nastavne materijale. Poslovi sektora uključuju, ali se ne ograničavaju, na opise poslova rukovodioca i radnika unutar sektora.

slika film
zgrada1
The fundamental purpose of Green Valley is learning, not teaching. Here, you learn how to learn.

David Hughes

Founder, Green Valley International

What makes us different?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend turpis a efficitur porttitor quisque euismod lacus lobortis tellus vulputate.

Aenean eu erat lectus. Vivamus faucibus lorem in nisl auctor, bibendum lobortis tellus vulputate. Mauris aliquam justo eu accumsan lacinia. Donec scelerisque luctus urna vitae pellentesque egestas rhoncus. Sed in vehicula ipsum. Sed leo turpis, sollicitudin a finibus eu, ornare imperdiet sapien.

Donec in ante a purus interdum placerat. Etiam sit amet libero bibendum orci faucibus elementum. Curabitur varius sapien vitae congue vulputate. Praesent ipsum magna, ornare in tellus quis, suscipit consequat magna. Fusce sed faucibus justo.

300
Courses offered with 5 world languages and 120 electives.
28
Countries represented by over 2500 Students.
14.6%
International Students with 8% under Cultural Council.
180
Teaching faculty with 80 men and 100 women.
37%
Students receive financial aid and selected via entrance test.
6:1
Students teacher ratio, for proper attention on child.

Pomoćnik direktora za izdavaštvo, udžbenike i nastavne materijale

Opis poslova:

 • pruža stručnu pomoć direktoru Instituta u rukovođenju istog i ostalim poslovima koji su mu povjereni,
 • organizira, kordinira i kontroliše izvršenje poslova Sektora za udžbenike i nastavne materijale,
 • razvija i priprema prijedlog rada Sektora za udžbenike i nastavne materijale,
 • osmišljava projekte iz djelatnosti Sektora za udžbenike i nastavne materijale,
 • analizira probleme u izvršenju radnih zadataka, pripremi smjernica i uputstava radnicima za ujednačavanje i primjene najbolje prakse,
 • provodi kontinuiranu analizu potreba te na temelju iste, razvija prijedlog plana za izmjenu iste,
 • sarađuje sa institucijama u Bosni i Hercegovini i izvan nje, iz oblasti odgoja i obrazovanja, u primjeni dobre prakse,
 • priprema materijale za realizaciju projektih aktivnosti, za članove tima i spoljne saradnike,
 • planira, raspoređuje i prati rad saradnika u Sektoru za udžbenike i nastavne materijale i pruža organizacionu, stručnu pomoć istim,
 • učestvuje u radu i aktivnostima vezanim za udžbenike,
 • učestvuje u radu i aktivnostima vezanim za nastavne materijale,
 • učestvuje u radu i aktivnostima u vezi sa izdavaštvom
 • razmatra i rješava pitanja Sektora za udžbenike i nastavne materijale,
 • koordinira i učestvuje u radu timova i organa Instituta,
 • daje prijedloge digitalizacije i unaprjeđenje iz svoga domena u skladu sa tokovima tehnike i tehnologije,
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz svog djelokruga,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora Instituta,
 • redovno izvještava direktora Instituta o stanju i problemima u vršenju poslova iz nadležnosti Sektora i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera za rješavanje nastalih problema,
 • odgovoran je za finansijski, materijalni i ljudski potencijal dodijeljen Sektoru.

Viši saradnik za udžbenike

Opis poslova:

 • prati pozitivne zakonske propise iz oblasti preduniverzitetskih nivoa obrazovanja, kao i pozitivne prakse iz Evropske unije i okruženja,
 • prati zakone o autorskim i srodnim pravima, Zakon o udžbenicima u Kantona Sarajevo i druge propise te postupa po istim,
 • po potrebi predlaže direktoru Instituta raspisivanje javnog oglasa za recenzente i lektore,
 • direktno sarađuje sa izabranim lektorima i recenzentima, te pedagozima i psiholozima iz struke,
 • u saradnji sa višim saradnikom za razvoj predmetnih kurikuluma, višim saradnikom za nastavne materijale radi na dopunama i izmjenama Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo,
 • u saradnji sa višim saradnikom za razvoj predmetnih kurikuluma, višim saradnikom za nastavne materijale, radi na kreiranju sistematizacije i popisa postojećih udžbenika za sve nivoe preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja.
 • radi na selekciji i revidiranju postojećih udžbenika,
 • sarađuje sa odabranim autorima udžbenika,
 • formira spisak udžbenika, usklađen sa kurikularnom reformom te u dogledno vrijeme pravi spisak za katalogizaciju svih udžbenika koji su prošli javni poziv i urađeni su po zadatim standardima,
 • radi na izradi Kataloga aktuelnih udžbenika,
 • ostvaruje kontakte i vrši potrebne radnje, a tiču se dobijanja ISBN broja, te ISSN broja,
 • kontinuirano sarađuje i sa institutskom bibliotekom i e-bibliotekom, odnosno pomaže pri njenom formiranju,
 • osmišljava i provodi javne rasprave ili ankete i prikuplja povratne informacije direktno sa terena od svih učesnika u odgojno-obrazovnom procesu.
 • kontinuirano radi na unapređenju ovog sektora kroz sistematično, analitično i odgovorno poslovanje,
 • predlaže mjere i priprema nacrte akata direktoru u svrhu optimalnog obavljanja djelatnosti Instituta za vrijeme trajanja izuzetnih i vanrednih okolnosti, kao i u slučaju da takve okolnosti neposredno predstoje (e.g. epidemija, pandemija, elementarne nepogode i sl.)
 • daje prijedloge digitalizacije i unaprjeđenje iz svoga domena u skladu sa tokovima tehnike i tehnologije,
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz djelokruga svog rada,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog i/ili direktora Instituta,
 • redovno izvještava pomoćnika direktora o stanju i problemima u vršenja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera s ciljem njihovog rješavanja.

Viši saradnik za nastavne materijale

Opis poslova:

 • kontinuirano prati pozitivne zakonske propise iz oblasti preduniverzitetskog obrazovanja,
 • kontinuirano prati zakone o autorskim i srodnim pravima, te postupa po istim,
 • kontinuirano prati akatuelnosti i pozitivne prakse unutar regije i Evropske unije,
 • u saradnji sa ostalim sektorima radi na standardizaciji i popisu šta je to nastavni materijal i šta je potrebno da bi nešto bilo nastavni materijal (audio, video-zapisi, praktikumi, radionice, prezentacije i dr.)
 • radi na izmjenama i dopunama važećeg Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo, gdje se dodaju i članovi vezani za nastavne materijale,
 • radi prema zakonima o udžbenicima i nastavnim materijalima i izdavaštvu Kantonu Sarajevo,
 • radi na standardizaciji nastavnih materijala po pitanju izgleda i sadržaja,
 • direktno sarađuje sa izabranim lektorima i recenzentima, te pedagozima i psiholozima iz struke, a vezano za nastavne materijale,
 • u saradnji sa drugim članovima Instituta, radi na pravljenju sistematizacije i popisa postojećih nastavnih materijala za sve nivoe preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja, a u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima,
 • za sve ostale nastavne materijale sastavlja spisak obaveznih i ododbrenih nastavnih materijala koji su prilog Katalogu iz Sektora za udžbenike i nastavne materijale, te učestvuje direktno na formiranju Kataloga i priloga,
 • vrši kontakte i potrebne radnje, a tiču se dobijanja ISBN broja, te ISSN broja, ako je potrebno,
 • koordinira aktivnostima da svaka škola u Kantonu Sarajevo blagovremeno dobije spisak nastavnih materijala iz jedinstvene baze, a kao prilog Katalogu udžbenika,
 • osmišljava i provodi javne rasprave ili ankete i prikuplja povratne informacije direktno sa terena od svih učesnika u odgojno-obrazovnom procesu.
 • radi na unapređenju sektora i Instituta kroz sistematično, analitično i odgovorno poslovanje.
 • predlaže mjere i priprema nacrte akata direktoru u svrhu optimalnog obavljanja djelatnosti Instituta za vrijeme trajanja izuzetnih i vanrednih okolnosti, kao i u slučaju da takve okolnosti neposredno predstoje (e.g. epidemija, pandemija, elementarne nepogode i sl.),
 • daje prijedloge digitalizacije i unaprjeđenje iz svoga domena u skladu sa tokovima tehnike i tehnologije,
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz djelokruga svog rada,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog i/ili direktora Instituta,
 • redovno izvještava pomoćnika direktora o stanju i problemima u vršenja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera s ciljem njihovog rješavanja.

Viši saradnik za izdavaštvo

Opis poslova:

 • direktno učestvuje u izradi dopuna i izmjena postojećeg Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo, gdje se upotpunjuje i precizira oblast izdavaštva,
 • kontinuirano prati pozitivne zakonske propise iz oblasti preduniverzitetskog obrazovanja, te aktuelnosti iz okruženja i EU o temi izdavaštva,
 • kontinuirano prati zakone o autorskim i srodnim pravima, te postupa po istim,
 • prati aktuelne pravne propise na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropskoj uniji, a u svrhu komparativne analize i primjene pozitivnih praksi,
 • prati cijene na tržištu iz oblasti izdavaštva koje su od značaja za djelatnost Instituta,
 • prati cijene DTP-a, lektorisanja, recenziranja, autorstva, pripreme i štampanja udžbenika,
 • prati cijene distribucije udžbenika, ostvaruje dogovore, i učestvuje u izradi Ugovora sa distributerima, prevoznicima, skladištarima, te maloprodajama udžbenika,
 • učestvuje sa Pravnom službom u izradi ugovora sa kooperantima,
 • učestvuje sa Finansijskom službom u izradi kalkulacija i formiranja cijene koštanja, a u skladu sa pozitivnom praksom dobrog domaćina,
 • uspostavlja kontakte sa privatnim sektorom iz ove oblasti na području Kantona Sarajevo,
 • u saradnji sa upravom vrši pregovore o javno-privatnoj saradnji sa postojećim zainteresiranim izdavačima na području Kantona Sarajevo,
 • pravi swot analizu i studiju finansijske opravdanosti za svako javno-privatno partnerstvo te čeka odobrenje uprave Instituta i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,
 • učestvuje u izradi uvjeta konkursa i javnog poziva za izdavače, da uđu u javno-privatno partnerstvo na principu vin-vin i swot analize,
 • iste poslove i postupak obavlja ako je u pitanju javno-javno partnerstvo ili javno- privatno partnerstvo,
 • kontinuirano prati ekonomska i tržišna zbivanja, te pravi swot analize i studije isplativosti po pitanju: DTP-a, ditributera, skladištara, štamparija, maloprodajnog lanca udžbenika, privatnih izdavača (partnera) i javnih partnera,
 • kontinuirano održava kontakte i sastanke sa partnerima i unapređuje partnerske odnose,
 • prateći tržište ponaša se društveno odgovorno i u skladu sa pozitivnom praksom dobrog domaćina,
 • kontinuirano prati mišljenje javnosti i zaključke javnih rasprava vezanih za oblast izdavaštva, kao i aktuelnosti i inovacije na tržištu te ih primjenjuje u poslovanju Sektora za izdavaštvo,
 • radi na finansijskoj dobiti za ovaj Sektor i sam Institut, poštujući sve zakonske norme i preporuke odgovornog i transparentnog poslovanja,
 • predlaže mjere i priprema nacrte akata direktoru u svrhu optimalnog obavljanja djelatnosti Instituta za vrijeme trajanja izuzetnih i vanrednih okolnosti, kao i u slučaju da takve okolnosti neposredno predstoje (e.g. epidemija, pandemija, elementarne nepogode i sl.),
 • daje prijedloge digitalizacije i unaprjeđenje iz svoga domena u skladu sa tokovima tehnike i tehnologije,
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz djelokruga svog rada,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog i/ili direktora Instituta,
 • redovno izvještava pomoćnika direktora o stanju i problemima u vršenja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera s ciljem njihovog rješavanja.

Meet the team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alistair Coleman

Principal & Member of B.O.D.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Raelynn Hill

Vice Principal, Sr. Chemistry Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Evelyn Clark

Head Mistress

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Creed Hall

Sr. Physics Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Zayn Nelson

Sr. Mathematics Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Capria Adams

Cultural Head

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Join us for a bright career

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia viverra.