Sektor za nastavne planove i programe

Opis poslova Sektora

Sektor za nastavne planove i programe vrši stručne i s njima povezane poslove utvrđene Odlukom o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 37/21), a koji poslovi se odnose na materiju nastavnih planova i programa. Poslovi sektora uključuju, ali se ne ograničavaju, na opise poslova rukovodioca i radnika unutar sektora.

zahid1
zahid5
The fundamental purpose of Green Valley is learning, not teaching. Here, you learn how to learn.

David Hughes

Founder, Green Valley International

What makes us different?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum eleifend turpis a efficitur porttitor quisque euismod lacus lobortis tellus vulputate.

Aenean eu erat lectus. Vivamus faucibus lorem in nisl auctor, bibendum lobortis tellus vulputate. Mauris aliquam justo eu accumsan lacinia. Donec scelerisque luctus urna vitae pellentesque egestas rhoncus. Sed in vehicula ipsum. Sed leo turpis, sollicitudin a finibus eu, ornare imperdiet sapien.

Donec in ante a purus interdum placerat. Etiam sit amet libero bibendum orci faucibus elementum. Curabitur varius sapien vitae congue vulputate. Praesent ipsum magna, ornare in tellus quis, suscipit consequat magna. Fusce sed faucibus justo.

300
Courses offered with 5 world languages and 120 electives.
28
Countries represented by over 2500 Students.
14.6%
International Students with 8% under Cultural Council.
180
Teaching faculty with 80 men and 100 women.
37%
Students receive financial aid and selected via entrance test.
6:1
Students teacher ratio, for proper attention on child.

Pomoćnik direktora za nastavne planove i programe

Opis poslova:

 • organizira, prati i usmjerava rad u Sektoru,
 • izrađuje godišnji plan i program rada Sektora,
 • izrađuje izvještaje o realizaciji godišnjeg programa rada Sektora,
 • priprema i rukovodi sastancima Sektora,
 • inicira i razmatra pitanja iz oblasti nastavnih planova i programa svih nivoa preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja,
 • sarađuje i radi s pomoćnicima direktora drugih sektora na unapređivanju rada Instituta,
 • prema potrebi, vrši i stručno-pedagoški nadzor u ustanovama preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja,
 • učestvuje u provođenju preduniverzitetske reforme,
 • učestvuje u izradi i inoviranju nastavnih planova i programa svih nivoa preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja,
 • daje stručna mišljenja o nastavnim planovima i programima svih nivoa preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja,
 • prati provedbu, vrednuje kvalitet i revidira nastavne planove i programe, utvrđuje i razvija nastavne planove i programe za pojedina područja i predmete,
 • koordinira poslove stručno pedagoškog nadzora u ustanovama preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja, što uključuje, ali ne ograničava se na prisustvo realizaciji nastave, ispita i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
 • učestvuje u radu stručnih aktiva nastavnika,
 • obavlja i druge poslove u vezi sa nastavnim planovima i programima u skladu sa zakonima,
 • osigurava pravilno, zakonito i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Instituta,
 • redovno izvještava direktora Instituta o stanju i problemima u vršenju poslova iz nadležnosti Sektora i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera za rješavanje nastalih problema,
 • postupa po nalozima direktora Instituta i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Instituta,
 • odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Sektoru,
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz svog djelokruga,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora Instituta,
 • za svoj rad odgovoran je direktoru Instituta.

Viši saradnik za razvoj predmetnih kurikuluma

Opis poslova:

 • učestvuje u provođenju preduniverzitetske reforme,
 • učestvuje u izradi kataloga očekivanih ishoda učenja,
 • koordinira i učestvuje u izradi inoviranja nastavnih planova i programa svih nivoa preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja.
 • koordinira i predlaže revidiranje nastavnih planova i programa, za pojedina područja i predmete,
 • daje stručna mišljenja o nastavnim planovima i programima svih nivoa preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja.
 • koordinira poslove stručno-pedagoškog nadzora u ustanovama preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja, što uključuje, ali ne ograničava se na prisustvo realizaciji nastave, ispita i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,
 • kod obavljanja djelatnosti iz domene nadležnog odjela, viši saradnik priprema materijale za direktora Instituta u svrhu dobijanja mišljenja Stručnog vijeća Instituta,
 • obavlja i druge poslove u vezi sa nastavnim i planovima i programima u skladu sa zakonima,
 • daje prijedloge digitalizacije i unaprjeđenje iz svoga domena u skladu sa tokovima tehnike i tehnologije,
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz svog djelokruga,
 • obavlja druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog i/ili direktora Instituta,
 • redovno izvještava pomoćnika direktora o stanju i problemima u vršenja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera s ciljem njihovog rješavanja.

Viši saradnik za srednje stručno obrazovanje

Opis poslova:

 • učestvuje u provođenju preduniverzitetske reforme,
 • koordinira i učestvuje u izradi inoviranja nastavnih planova i programa u oblasti srednjoškolskog stručnog obrazovanja,
 • koordinira i predlaže revidiranje nastavnih planova i programa, za pojedina područja i predmete,
 • daje stručna mišljenja o nastavnim planovima i programima srednjoškolskog stručnog obrazovanja,
 • koordinira stručno pedagoški nadzor u izvođenju praktične nastave u školama,
 • daje prijedloge digitalizacije i unaprjeđenja iz svoga domena u skladu sa tokovima tehnike i tehnologije,
 • obavlja i druge poslove u vezi sa nastavnim planovima i programima u skladu sa zakonima,
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz svog djelokruga,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog i/ili direktora Instituta,
 • redovno izvještava pomoćnika direktora o stanju i problemima u vršenja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera radi njihovog rješavanja.

Viši saradnik za praćenje učeničkih postignuća u predmetima

Opis poslova:

 • učestvuje u provođenju preduniverzitetske reforme,
 • koordinira aktivnosti na primjeni metoda, oblika i tehnika rada svih nivoa preduniverzitetskog odgoja i obrazovanja.
 • vrši provjeru učeničkih postignuća u skladu sa standardima znanja koje propisuje Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,
 • učestvuje u organizaciji i provođenju eksterne mature i drugih oblika eksternih i internih evaluacija odobrenih od strane Ministarstva u skladu sa zakonom, te vrši njihovu analizu koju dostavlja Ministarstvu sa prijedlogom mjera za njihovo unapređenje,
 • daje prijedloge digitalizacije i unaprjeđenje iz svoga domena u skladu sa tokovima tehnike i tehnologije,
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz djelokruga svog rada,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog i/ili direktora Instituta,
 • redovno izvještava pomoćnika direktora o stanju i problemima u vršenja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera s ciljem njihovog rješavanja.

Viši saradnik za praćenje međunarodnih obrazovnih programa

Opis poslova:

 • koordinira i analizira postojeće međunarodne obrazovne programe,
 • predlaže strategiju razvoja i primjene međunarodnih obrazovnih programa,
 • prati međunarodne programe i svjetske trendove i dobre prakse u oblasti obrazovanja,
 • koordinira i analizira primjenu međunarodnih programa,
 • koordinira kreiranje plana implementacije i prati implementaciju međunarodnih programa,
 • prati promjenu svjetskih trendova te predlaže unapređenja,
 • sarađuje sa univerzitetima, ustanovama, organizacijama i lokalnom zajednicom te sa stručnjacima u zemlji i inozemstvu,
 • daje prijedloge digitalizacije i unaprjeđenje iz svoga domena u skladu sa tokovima tehnike i tehnologije,
 • predlaže mjere i priprema nacrte akata direktoru u svrhu optimalnog obavljanja djelatnosti Instituta za vrijeme trajanja izuzetnih i vanrednih okolnosti, kao i u slučaju da takve okolnosti neposredno predstoje (e.g. epidemija, pandemija, elementarne nepogode i sl.),
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz djelokruga svog rada,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog i/ili direktora Instituta,
 • redovno izvještava pomoćnika direktora o stanju i problemima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera s ciljem njihovog rješavanja.

Viši saradnik za programe cjeloživotnog učenja

Opis poslova:

 • koordinira analizu, izmjenu i unaprjeđenje programa obrazovanja odraslih i stručnog usavršavanja,
 • koordinira analizu, izmjenu i unapređenje programa prekvalifikacije,
 • koordinira analizu, izmjenu i unapređenje programa stručnog usavršavanja, osposobljavanja i obuke za odrasle putem kurseva i drugih vidova obrazovanja,
 • prati tržište rada i predlaže uvođenje novih programa po potrebama,
 • koordinira izradu prijedloga nastavnih planova i programa za cjeloživotno učenje,
 • predlaže akreditaciju programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja,
 • predlaže mjere i priprema nacrte akata direktoru u svrhu optimalnog obavljanja djelatnosti Instituta za vrijeme trajanja izuzetnih i vanrednih okolnosti, kao i u slučaju da takve okolnosti neposredno predstoje (e.g. epidemija, pandemija, elementarne nepogode i sl.),
 • daje prijedloge digitalizacije i unaprjeđenje iz svoga domena u skladu sa tokovima tehnike i tehnologije,
 • odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz djelokruga svog rada,
 • obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu nadređenog i/ili direktora Instituta,
 • redovno izvještava pomoćnika direktora o stanju i problemima u vršenja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže poduzimanje adekvatnih mjera s ciljem njihovog rješavanja.

Alistair Coleman

Principal & Member of B.O.D.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Raelynn Hill

Vice Principal, Sr. Chemistry Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Evelyn Clark

Head Mistress

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Creed Hall

Sr. Physics Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Zayn Nelson

Sr. Mathematics Teacher

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Capria Adams

Cultural Head

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus feugiat laoreet. Maecenas tempor velit risus.

Join us for a bright career

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia viverra.