Studijska posjeta Republici Sloveniji

Predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo i nastavnici razredne nastave osnovnih škola Kantona Sarajevo, u svojstvu članova tima za podršku implementacije predmetnih kurikuluma sa definiranim ishodima učenja, sudjelovali su studijskoj posjeti osnovnim školama “Mihe Pintarja Toleda” i “Gustava Šiliha” u Velenju, Republici Sloveniji, od 26. do 29. septembra 2023. godine.
Tokom trodnevnog boravka, kolege iz Slovenije predstavili su obrazovne metode koje primjenjuju u svojim osnovnim školama. Posjetitelji su imali priliku prisustvovati nastavi koja je uključivala NTC metode učenja, integriranu nastavu izvan učionice s primjenom različitih strategija i edukativnih koncepata, kao što su “Escape room”, “Street Racket” i mnogi drugi.
Završni dio posjete održan je u obliku okruglog stola, na kojem su analizirani posjećeni časovi te su se razmjenjivali pogledi na nastavne planove i programe kao i primijenjene tehnike i metode učenja. Predstavnici slovenskih škola su također pružili kratak pregled sistema podrške učenicima s teškoćama u razvoju koji se primjenjuje u Sloveniji.
Drugi dan posjete bio je posvećen formativnom praćenju, Pravilniku o ocjenjivanju učenika i njegovoj primjeni u praksi, uz razmjenu iskustava. Tokom boravka, inicirana je saradnja sa Zavodom za školstvo okruga Celje.
Kolegicama i kolegama iz Slovenije predstavljene su izmjene u prvoj trijadi kao i aktivnosti na međupredmetnom povezivanju, što je izazvalo poseban interes domaćina. Model podrške implementaciji predmetnih kurikuluma putem timova za implementaciju predmetnih kurikuluma također je privukao pažnju.
Predstavnici Bosne i Hercegovine i Slovenije su saglasni da nastave uspostavljenu saradnju s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog sistema.

Sektori