Svečani prijem kandidata za program „Prekvalifikacija za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju“

Svečani prijem kandidata za program „Prekvalifikacija za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju“ je održan 10.1.2024. godine u 18,00 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta. Dekan Pedagoškog fakulteta, prof. dr Daniel Maleč je pozdravio Ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naidu-Hota Muminović, direktoricu JU „Institut za razvoje preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, Senadu Salihović, predstavnike Instituta, prisutne polaznike programa, profesore, pedagoge i učitelje koji su se upisali na Program necikličnog obrazovanja “Prekvalifikacija za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju” i zahvalio na prisustvu. Program traje dva semestra bez vezivanja za akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu. Realizirat će se kroz predavanja, vježbe, metodičku i samostalnu profesionalnu praksu, što je definirano navedenim programom.
Uvjeti za završetak programa:
– odslušana teorijska nastava i izvršeni svi zadati teorijski i praktični zadaci, uspješno realizirana samostalna profesionalna praksa i položeni završni ispiti iz predviđenih predmeta.
Po završetku programa necikličnog obrazovanja „Prekvalifikacija za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju“ polaznik stječe izlazni certifikat kojim se potvrđuje da je završio certificirani program „Prekvalifikacija za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju“, uz koji dolazi i dodatak izlaznog certifikata. Završenim programom necikličnog obrazovanja „Prekvalifikacija za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju“ polaznici stječu 60 ECTS bodova.
Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović je čestitala polaznicima upis na Program „Prekvalifikacija za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju“ ukazavši na deficit stručnog kadra u radu s djecom predškolskog uzrasta u Kantonu Sarajevo. Ovim dodatnim obrazovanjem 70 polaznika će usavršiti kompetencije i vještine za rad s djecom rane i predškolske dobi, a riješit će i svoj trenutni status. Certifikat će biti uvršten u nove pedagoške standarde i normative za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Koordinatorica programa, prof. dr Mirela Omerović i voditeljica programa, prof. dr Jasmina Bećirović-Karabegović su najavile početak nastave.
Direktorica Instituta, Senada Salihović se osvrnula na prethodne aktivnosti i inicijativi Instituta za rješavanje uočenog problema u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo u kojima su djelatnost obavljali različiti stručni profili. Ovo je prilika da se ujednači odgojno-obrazovni rad u svim registrovanim predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo i da se prisutni polaznici programa stručnije osposobe i edukuju za samostalan rad sa djecom od 6 mjeseci do polaska u školu.
Zaželjela je sretan početak u građenju novih iskustava u kojima će steći kompetencije iz različitih oblasti, rane intervencije i rehabilitacije, osnove logopedije, metodičkih predmeta, ali i pedagoške prakse.
Voditeljica programa, prof. dr Jasmina Bećirović-Karabegović je upoznala polaznike programa (učitelje i pedagoge) sa rasporedom nastave koji će se realizirati u povoljnim terminima kako se ne bi remetio rad u predškolskim ustanovama u kojima su zaposleni.

Sektori