Obavještenje o terminu polaganja pismenog ispita za radno mjesto I.2 Viši saradnik za standardizaciju kvaliteta prema korisnicima.

Sektori