Rezultati pismenog ispita za radno mjesto I.1. Tehnički sekretar

Svaki kandidat koji nije zadovoljan ostvarenim brojem bodova na pismenom ispitu ima pravo na uvid u svoj rad odmah nakon objave na web stranici pa do početka usmenog ispita.

Rezultati pismenog ispita možete preuzeti: Rezultati pismenog ispita za radno mjesto I.1

Sektori