Rezultati pismenog ispita i obavještenje o rasporedu polaganja usmenog ispita za radno mjesto I.4.

Obavještavamo vas da je Komisija za postupak prijema u radni odnos po osnovu Javnog oglasa broj 677/22 od 10.08.2022. godine utvrdila termin polaganja usmenog ispita za poziciju:
I.4 Pomoćnik direktora za izdavaštvo, udžbenike i nastavne materijale ……1 (jedan) izvršilac.
Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak, 19.11.2022.godine sa početkom u 9,00 sati u prostorijama JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, u ulici Aleja Bosne Srebrene bb.

Rezultati sa pismenog ispita-radno mesto I.4. Pomoćnik direktora za izdavaštvo, udžbenike i nastavne materijale

 

Termin i mjesto polaganja usmenog ispita za radno mjesto I.4

Sektori