Kolektiv Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, ovogodišnji 5. oktobar, obilježio je različitim sadržajima u suradnji s nastavnicima u školama, od kojih posebno izdvajamo časove historije na znamenitim lokacijama u Bosni i Hercegovini.
Viša saradnica Instituta, Azerina Muminović, posjetila je s kolektivom JU OŠ “Alija Nametak”, Gradačac i Tvrđavu u Srebreniku. Tim povodom, održala je časove historije za sve prisutne i govorila o značaju starih srednjovjekovnih bh gradova. Časovi historije u gradu Stjepana II Kotromanića, Huseina kapetana Gradaščevića, ali i o jednoj od najznačajnijih bitaka za Gradačac u vrijeme Agresije na BiH i čuveni oklopni voz, uistinu su bili nesvakidašnji, na čemu smo izuzetno zahvalni kolegici, ali i svim drugim kolegicama i kolegama koji su ovaj dan obilježili na dostojanstven način.

 

Sektori