Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova

Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova održan je 29. 3. 2023. godine (srijeda) s početkom u 10:30 sati u sali „Kuća znanja“ u Drugoj gimnaziji. Dnevni red sastanka sadržavao je informacije o trodnevnoj manifestaciji pod nazivom: Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece iz predškolskih ustanova Kantona Sarajevo „Predškolski dani“.
Na samom početku prisutne je pozdravila direktorica JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Senada Salihović, istaknuvši činjenicu da je u predškolske ustanove upisano 10.154 djece ranog i predškolskog uzrasta. S obaveznim programom taj broj, prema EMIS izvještaju, obuhvata u školskoj 2022/2023. godini 11.114 djece u Kantonu Sarajevo. Takvi podaci podstakli su nas da u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organiziramo trodnevnu manifestaciju „Predškolski dani“.
Trodnevna manifestacija „Predškolski dani“ okupit će veliki broj djece predškolskog uzrasta u cilju promocije zdravih životnih navika. 18. 4. 2023. godine od 11:00 do 12:30 sati planirane su organizirane igre na otvorenim sportskim terenima po općinama.
Drugi dan manifestacije „Predškolski dani“, 26. 4. 2023. godine, održat će se u PU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“, predškolski odjel „More nade“.
Treći dan planiran je 24. 5. 2023. godine u 17:30 sati u Domu mladih Skenderija kroz završnu svečanost pod nazivom „Sretno, đaci prvaci!“ kako bi se, pored roditelja i porodice, pridružili i učitelji koji će nastaviti svoj humani rad s djecom koja su spremna za polazak u školu.
O pojedinostima koje su u vezi s prijavom za učešće, organizacijom prostora, tokom sportskih igara, u vezi s podjelom zahvalnica, osvježenjem za djecu te sa sigurnosti djece tokom odvijanja manifestacije prisutne je upoznala Abida Kapetanović, uposlenica Instituta i učesnica u organizaciji Revije kulturno-umjetničkog stvaralaštva djece iz predškolskih ustanova Kantona Sarajevo „Predškolski dani“.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.