Stručno usavršavanje direktora i pomoćnika direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo

 
JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje direktora i pomoćnika direktora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.
Tema edukacije bila je ”Formativno praćenje učeničkih postignuća”, a realizirana je 20. 2. 2022. godine od 10:00 do 12:00 sati. Predavanju je prisustvovalo 114 direktora i pomoćnika direktora. Edukaciju je održala dr. sc. Dževdeta Dervić.
Cilj edukacije bio je upoznavanje s formativnim praćenjem učeničkih postignuća u okviru implementacije nastavnih planova i programa s definisanim ishodima učenja.

Sektori