Druga je sedmica stručnih usavršavanja za nastavnike osnovnog i srednjeg obrazovanja

Trodnevno stručno usavršavanje za nastavnike razredne i predmetne nastave osnovnih škola Kantona Sarajevo organizirali su Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, uz saradnju dijela nastavnika koji su članovi timova za podršku implementaciji predmetnih kurikuluma.
Održana su dva termina usavršavanja. Prvi termin od 9. do 11. 1. 2024. godine i drugi termin od 15. do 17. 1. 2024. godine. Tema usavršavanja bila je: Primjena elemenata kurikuluma po utvrđenim modulima. Učesnici su nastavnici koji će ove školske godine prvi put nastavu izvoditi po mjerljivim ishodima učenja. Učesnici su imali priliku kroz rad u radionicama upoznati se s osnovama predmetnih dokumenata kurikuluma, pojmovima vezanim za dokumente, Bloomovom taksonomijom u primjeni, kognitivnim procesima, vrstama vrednovanja, formativnom praćenju, savremenim tehnikama i metodama učenja i podučavanja. Na završnoj radionici učesnici su samostalno i u grupama kreirali nastavnu pripremu prema mjerljivim ishodima učenja kao rezultat primjene naučenog.
Ukupan broj učesnika jeste 617, od čega 253 učesnika razredne i 364 učesnika predmetne nastave. Nadamo se da će ove trodnevne radionice biti dobar temelj za napredovanje i razumijevanje realizacije nastave po mjerljivim ishodima učenja.

Sektori