Federalno takmičenje za učenike osnovnih škola iz matematike

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo realizovalo je Federalno takmičenje za učenike osnovnh škola koje je održano na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je nakon motivirajućeg obraćanja zvanično otvorila takmičenje. U takmičenju je učestvovalo 127 učenika.
Najuspješniji učenici su:
VI razred
1. Faris Varnica – JU OŠ “Kovačići”Sarajevo
2. Luka Tanasković – JU OŠ “Safvet – beg Bašagić” Sarajevo
2. Emin Džafić – JU OŠ “Kulin ban” Visoko
VII razred
1. Iman Boškailo – JU OŠ “Skender Kulenović” Sarajevo
2. Lamija Isović – JU OŠ “Isak Samokovlija” Sarajevo
2. Adem Bišćević – JU OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Sarajevo
VIII razred
1. Tarik Odžak – JU OŠ “Grbavica I” Sarajevo
2. Dino Ahić – JU OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko
3. Ahmed Fišek – JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Visoko
IX razred
1. Harun Memić – JU OŠ “Isak Samokovlija” Sarajevo
2. Hana Memić – JU OŠ ” Čengić Vila 1” Sarajevo
3. Abdurahman Ferhatbegović – JU OŠ “Ćamil Sijarić” Sarajevo
Iskrene čestitke učenicima i njihovim nastavnicima!
Sretno na Juniorskoj matematičkoj olimpijadi Bosne i Hercegovine!