Matematika – formativno praćenje

Dana 16.01.2023. godine, u prostorijama JU Treća gimnazija Sarajevo, održana su stručna usavršavanja nastavnika/ca nastavnog predmeta Matematika, na temu ”Formativno praćenje i primjeri dobre prakse u implementaciji nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja”. Na edukaciji je prisustvovalo 158 nastavnika/ca iz osnovnih škola i srednjih škola.
Edukacije su održali Sanela Nesimović, Mirela Avdibegović, Zubejda Puščul, Alma Aljović, Belma Alihodžić i Edin Šehić.

Sektori