Tjelesni i zdravstveni odgoj/Sport – Formativno praćenje 

JU Srednja elektrotehnička škola za energetiku bila je domaćin edukacije na temu “Formativno praćenje i primjeri dobrih praksi”. Edukatori su bili: Suada Krezić, Amsar Hadzimujic, Emina Selimovic, Nermina Perviz, Adnan Vefic, Lejla Telarevic, Semir Vehabovic i Adnel Prašović. Ispred Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS edukaciju pratili i bili podrška Sedžida Hadžić, Elvir Korjenić, Mersiha Šahinbegović i Samela Alagić.

Sektori