Gosti Sarajevskog jutra bili su Senada Saihović, direktorica Instituta, prof.dr. Refik Šećibović, predsjednik upravnog odbora i Azra Nizić, viša saradnica za razvoj predmetnih kurikuluma.

Predsjednik upravnog odbora kazao je kako je kroz ovaj Institut za manje od godinu dana prošlo nekoliko stotina nastavnika, što govori da je reforma u toku. “Institut je i pedagoški zavod i razvojna agencija države, koja državi omogućava da uhvati korak sa globalnim tokovima.”– objasnio je prof. dr. Šećibović.

Direktorica Instituta je istakla kako je kroz svoj dugogodišnji rad shvatila šta treba to njenim kolegama i kolegicama i poziva sve zainteresovane koji misle da bi nešto unaprijedilo obrazovanje djece, da su vrata Instituta uvijek otvorena.

Azra Nizić viša saradnica za razvoj predmetnih kurikuluma, objasnila je da oko 300 nastavnika, praktičara, profesora sa fakulteta dalo doprinos da obrazovanje u KS krene kvalitetnijim putem. “Sa ponosom možemo reći da smo izradili 47 dokumenata koji će pomoći djeci, nastavnicima, roditeljima i drugim za razvijanje svih novih kompetencija poput digitalnih.”– zaključila je Azra Nizić.