Izložba „Kultura sjećanja“ 

U ponedjeljak, 2. 3. 2023. godine, viši saradnici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Samira Karamehić, Azerina Muminović i Rašid Šehović posjetili su spomen-sobu u Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi na poziv direktora škole. Naime, vrijedni učenici i profesori predvođeni profesoricom historije Muberom Pozder istraživali su, prikupljali i radili na projektu u okviru „Kulture sjećanja“ – ratni period (1992–1995), period opsade Sarajeva i svakodnevni život u gradu, kao i ugrožavanje humanitarnog prava. Učenici su na oglednom času koji je održan 27. februara, povodom Dana nezavisnosti BiH, pokazali sve patnje i teškoće kroz koje su građani Sarajeva prošli u opkoljenom gradu. Prikazali su žižak i kandilo, sadržaj lanč-paketa, gajbe kolica s kanisterima za vodu, pečenje hljeba na autogumama s debljim šarama, šta su to briketi od novina, ratna jela… Pored toga, pokazali su i demonstrirali unos paketa i ranaca kroz tunel spasa, čitali su izvještaje hrabrih novinara. Na kraju časa svi su zajedno uglas izgovorili: Nikome se ne ponovilo!
Sadržaj spomen-sobe zaista je fascinantan. Prikazani su originalni eksponati koji su korišteni u ratu u svim aspektima života. Dužinom hola škole izloženi su panoi na kojima su dokumenti i fotografije iz perioda opkoljenog grada, a posebna vrijednost izloženog materijala jeste što je predstavljen doprinos žena odbrani grada Sarajeva!
Izložba u holu kao i spomen-soba u ovoj školi otvorena je za posjetitelje, učenike srednjih i osnovnih škola. Pozivamo nastavnike Historije i druge nastavnike da obavezno sa svojim učenicima dođu i vide jer se ne može opisati riječima ono sto su ovi vrijedni učenici s profesoricom Muberom i njenim kolegama, profesorima Matematike, Fizike, Likovne kulture i Bosanskog jezika i književnosti uradili na očuvanju i sjećanju na heroje grada Sarajeva u opsadi. Svesrdno su podržani od Uprave škole na čelu s direktorom Asmirom Demirom, koji je također historičar.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.