Javni poziv za angažiranje vanjskih saradnika za realiziranje programskih aktivnosti kroz vannastavne i posebne programe

Na osnovu člana 9. stav (3) tačka d) Odluke o osnivanju JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/21), a u skladu sa Općom metodologijom o registraciji vannastavnih i posebnih programa, broj: 01-1-02-4416-7/23, od 10. 7. 2023. godine i Odlukom o usvajanju Kataloga registriranih programa, broj: 11-34-33543-2/23 od 20. 7. 2023. godine, direktorica JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo donosi Odluku o objavljivanju Javnog poziva za angažiranje vanjskih saradnika za realiziranje programskih aktivnosti kroz vannastavne i posebne programe.

Prilog:

Odluka o objavljivanju Javnog poziva

Javni poziv za angažiranje vanjskih saradnika

Prijavni obrazac

Sektori