U Skoplju se održava trodnevna Konferencija na temu: “Obrazovanje lica sa invaliditetom – aktuelna situacija i perspektive”, kojoj sudjeluje i predstavnik Instituta prof. dr. Edin Mujkanović, viši saradnik za podršku djeci i učenicima s teškoćama.
Organizatori Konferencije su: Udruženje specijalnih edukatora i rehabilitatora Republike Sjeverne Makedonije, Filozofski fakultet Skoplje, Institut za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i Pedagoški fakultet Tetovo, Studij za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Ovakvi događaji su uvijek prilika za razmjenu iskustava stručnjaka koji su uključeni u inkluzivno obrazovanje djece sa teškoćama u razvoju, a dolaze iz institucija i ustanova iz cijelog regiona od Slovenije do Sjeverne Makedonije.

Sektori