Učenici JU OŠ “Skender Kulenović” i JU Peta gimnazija, posjetili su danas mjesto masovnog stradanja građana Sarajeva

Učenici JU OŠ “Skender Kulenović” i JU Peta gimnazija, posjetili su danas mjesto masovnog stradanja građana Sarajeva na mjestu OŠ Skender Kulenović na Dobrinji, gdje su na prigodan način obilježili 29. godišnjicu od ubistva sedam građana Sarajeva.
Dana 18. 6. 1995. godine, u 11:40 sati, iz pravca dijela naselja Nedžarići koji je bio pod kontrolom Sarajevsko-romanijskog korpusa, u prethodno zapaljenoj Osnovnoj školi Simon Bolivar (Skender Kulenović), u Ulici Bulevar Mimara Sinana bb (naselje Dobrinja), gdje se nalazila pumpa za vodu, ubijeno je sedam, a ranjeno dvanaest civila. Pomenuta škola zapaljena je 15. maja 1992. godine, nakon čega je nastava organizovana po haustorskim, podrumskim prostorijama, zaštićenim vrećama pijeska. Zbog nedostataka vode u naselju, u razrušenoj školi, na kojoj su još uvijek postojale zidine, napravljena je pumpa za vodu. Pripadnici Civilne zaštite potrudili su se da poduzmu što efikasnije mjere zaštite na pumpama za točenje vode, a ova lokacija važila je za jedno od „najzaštićenijih prostora za opskrbu pitkom vodom“, pa komandant Gradskog štaba Civilne zaštite razočarano je istaknuo kako „nije sigurno i tamo gdje je sigurno“. Među žrtvama ovog masakra bili su supružnici Nura i Safet Lončar. Napomena: Na spomen-ploči u zatvorenom dvorištu škole nalaze se i imena dvojice učenika škole koji su ubijeni usljed granatiranja naselja Dobrinja tokom 1992. godine: Denis Bosankić (1977) ubijen je granatom 25. jula 1992. godine i Mirsad Hodžić (1984) ubijen granatom 26. augusta 1992. godine.
Ovaj tragični događaj, kao i mnogi drugi slični slučajevi koji su se odvijali na oko 230 lokacija masovnih stradanja građana Sarajeva od 1992. do 1995. godine, podsjećaju nas na teške trenutke koje je grad i njegovi stanovnici pretrpjeli tokom opsade.
S tim u vezi, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji s Intitutom, ove godine je uključilo pregled Obilježavanja godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva 1992. – 1995. godine u školski kalendar.
Ova inicijativa ima za cilj njegovanje kulture sjećanja i pamćenja, kako bismo osigurali da se teške lekcije iz prošlosti ne zaborave. Dvadeset odabranih lokacija masovnih stradanja građana Sarajeva dio su službenog protokola Kantona Sarajevo za ovu godinu, podsjećajući nas na civilne žrtve opkoljenog Sarajeva.
Svi učenici koji nisu izašli na mjesto obilježavanja masovnog stradanja, imat će priliku u svojim školama na osnovu edukativnih materijala poslušati historijski čas o stradanjima građana Sarajeva tokom opsade.
Istina o gradu pod opsadom mora se prenositi na buduće generacije kako bismo osigurali da se takvo zlo nikada više ne ponovi. Pamćenje ovih događaja ključno je za očuvanje mira i razumijevanja među ljudima te nas podsjeća na važnost solidarnosti i suosjećanja među zajednicama.